Uzmanlık Tezleri

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün RolüKalkınma Planlarında Kırsal Kesim Kadınının İstihdamına Yönelik YaklaşımlarKalkınma Planları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anlayışının Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal BoyutlarıAvrupa Birliği’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Plan ve Politikalara Yerleştirilmesi: Hollanda, Romanya ve Türkiye Örneklerinin İrdelenmesiUluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD, 1994) Eylem Programı’nın Türkiye’de Uygulanan Sağlık Politikalarına Yansımalarının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İncelenmesiKadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü (TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partiler Bağlamında Ankara İli Örneği)Tarımsal Üretim Süreçlerindeki Değişimin Kırsal Alanda Kadın İstihdamına Etkileri: 1980 Sonrası GelişmelerKadınların Siyasal Katılımları Çerçevesinde Kadın Meclislerinin Yerel Siyasetteki Etkinlikleri ve Üye ProfilleriKadınları Güçlendirme Mekanizması Olarak MikrokrediKadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve DeğerlendirilmesiKayıt Dışı İstihdam ve Esnek Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Durumu: Türkiye'de Ev Eksenli ÇalışmaMedyada Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkla Mücadelede Medya İzleme GruplarıKadın Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Politika Araçları ve EtkinlikleriToplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Medya Okuryazarlığının RolüToplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Çocuk Bakım Hizmetleri: Farklı Ülke UygulamalarıKadın Erkek Eşitliği Bağlamında Bağımsız Bir Kamu Denetim Kurumu: Ombud(sman)Esnek Çalışma Biçimlerinin Kadın İstihdamına Etkisi: Avrupa İstihdam Politikaları ve Türkiye KarşılaştırılmasıToplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erkeklerin KatılımıGelir Getirici Proje Desteklerinin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Analiziİşyerindeki Psikolojik Tacizin (Mobbing) Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkisiİstanbul Sözleşmesi’nin İç Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi ve Sözleşmenin Uygulanmasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün RolüEn Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele ve Türkiye UygulamalarıToplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Geçici Özel Önlemler: Türkiye’de Şartlı Eğitim Yardımları ÖrneğiEşitlik Tahayyülünün Müşterek Kurgusu: BM Kadının Statüsü Komisyonunun Çalışma Öncelikleri ve Çıkan Politika Metinleri Üzerine Bir AnalizEşi Vefat Etmiş/Boşanmış Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar: Farklı Ülke ÖrnekleriYazılı Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Kullanılan Dilin ve Görsellerin İncelenmesi