İzleme Formları

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

2016-2020 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" nda belirlenen faaliyetlerin uygulanmasının izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için yılda bir kez ilgili tarafların katılımıyla toplantı yapılarak bilgi paylaşımında bulunulması öngörülmüştür.

Bu çerçevede, Eylem Planı'nda yer alan hedef ve faaliyetlere ilişkin olarak sorumlu kurum ve kuruluşlarca yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmaların izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme Formu oluşturulmuştur.

İzleme ve Değerlendirme Formu aşağıda yer almaktadır.