İlgili Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler
http://www.un.org/

Barolar/Meslek Odaları
İçerik güncelleniyor.
Üniversiteler
İçerik güncelleniyor.
Kamu Kurum ve Kuruluşları


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
http://www.athgm.gov.tr/tr
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma  İdaresi Başkanlığı (GAP)
www.gap.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
www.csgb.gov.tr
ÇSGB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
http://ab.calisma.gov.tr
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
www.iskur.gov.tr
Sosyal Güvenlik Kurumu
www.sgk.gov.tr
Kalkınma Bakanlığı
http://www.kalkinma.gov.tr
İçişleri Bakanlığı
www.icisleri.gov.tr
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
www.mahalli-idareler.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı
www.meb.gov.tr
Mesleki ve  Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
http://mtegm.meb.gov.tr/
Sağlık Bakanlığı
www.saglik.gov.tr
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
http://www.thsk.gov.tr/tr/
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
www.cocukhizmetleri.gov.tr
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
www.tarim.gov.tr
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
www.tedgem.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu
www.tuik.gov.tr
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
www.ihb.gov.tr