Türk Silahlı Kuvvetler Personeline Yönelik Kadının Güçlenmesi Ve Kadına Yönelik Şiddet İle Erken Yaşta Ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitici Eğitimi

15 Şubat 2019Paylaş
a-A+

Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programına 81 ildeki TSK personeline yönelik uzman eğitici eğitiminin başlatılması faaliyetine yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, 22 Ocak 2019 tarihinde Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığı arasında “Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” imzalanmıştır.

 

Söz konusu Protokol kapsamında, kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi hususunda erkeklerin bilinçlendirilmeleri ve sürece dâhil edilmeleri amacıyla Milli Savunma Bakanlığı personeline eğitici eğitim programları düzenlenmesi hedeflenmiştir.

 

Protokol kapsamında Milli Savunma Bakanlığı personeline yönelik eğitici eğitimleri Şubat ayı içerisinde 4 grup halinde 103 personelin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

4 günlük olarak gerçekleştirilen eğitimlerde “Kadının Güçlenmesi”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele”, “Yetişkin Eğitimi” gibi konular farklı boyutları ile ele alınmıştır.

 

Böylece, Türk Silahlı Kuvvetler personeli içerisinde yetiştirilen eğiticilerin birliklerde gerçekleştirecekleri alan eğitimleri ve er-erbaş eğitimleri vasıtasıyla konuya ilişkin farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

 

Bahse konu Protokol kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile güçlü işbirliğinde çalışmalarımız ilerleyen dönemde de devam edecektir.

 

Haberin Fotoğrafları