2018-2023 yıllarını kapsayan, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Birinci İzleme Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

11 Aralık 2018Paylaş
a-A+

2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kuruluşların kadınların güçlenmesine yönelik yapacakları çalışmaları içeren bir doküman olarak hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın Birinci İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 11 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kadının Statüsü Genel Müdürümüz Gülser USTAOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sorumlu ve ilgili kurumları temsilen 77 katılımcı hazır bulunmuştur. 

Toplantıda Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın beş temel politika ekseninde –eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım, medya- 2018 yılında gerçekleştirilen ve 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulmuştur.


Haberin Fotoğrafları