2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı’nın 2018 yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

7 Şubat 2019Paylaş
a-A+

Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel politika önceliklerini ortaya koyan ve kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün ve ilgili diğer kuruluşların bu alanda çalışmalarını içeren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Üçüncü Ulusal Eylem Planı’nın 2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 07 Şubat 2019 Perşembe günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, sorumlu ve ilgili kurumları temsilen 60 katılımcı iştirak etmiştir. 

Toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı’nın beş temel hedefi kapsamında –mevzuat düzenlemeleri, farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü, koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması, kurum kuruluşlar arası işbirliği ve politika geliştirme- 2018 yılında gerçekleştirilen ve 2019 yılı için planlanan çalışmalara yönelik bilgi paylaşımında bulunulmuştur.


Haberin Fotoğrafları