Eğitimler

AB Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitimleri

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ EĞİTİMLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EĞİTİMLERİ

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi  eğitim faaliyeti kapsamında “Sağlık Çalışanları Eğitici Eğitimi” materyali ve sunumları hazırlanmış olup bu eğitimler Sağlık Bakanlığı’nın 221 personelinin katılımıyla Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında 5’er günlük eğitimci eğitimleri olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitime doktor, psikolog, sosyal çalışmacı, ebe, tıbbi teknolog, hemşire, sağlık memuru, sosyolog, çocuk gelişimi ve eğitimcisi paramedik, acil bakım teknisyeni, tıbbi sekreterden, ATT, birinci basamak hekimleri, 112 hekimleri gibi farklı meslek gruplarından katılım sağlanmıştır.

Eğitim Programı içerisinde ; Eğitimci Rehberi, Eğitim Yöntem Ve Teknikleri, Eğitimi Kolaylaştıran Teknikler, Yetişkin Eğitiminde Temel Prensipler,Toplumsal Cinsiyet,Temel Kavramlar, Kadına Yönelik Şiddet: Tanımı, Türleri, Etkileri, Nedenleri, Mevzuat, Kadına  Yönelik Şiddetin Sonuçları, Kadına Yönelik Şiddet Olgularına Yaklaşım, Cinsel Şiddet Travmalarına Yaklaşım, Kayıt Bildirim Sistemi ve Adli Rapor Düzenleme, Risk Değerlendirme ve Güvenlik Planı Oluşturma, İş Akış Şeması, Görüşme Teknikleri, Şiddete Maruz Kalanla Görüşme, Etkin Dinleme ve Şiddet Uygulayanla Görüşme, Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sağlık Çalışanlarının Rolü  konu başlıkları yer almaktadır.  

Söz konusu eğitimleri almış eğiticiler kendi kurumlarında bu eğitimlerle yeni eğiticiler yetiştirerek  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” konularında eğitim almış sürekli bir eğitici kadrosunun oluşturulmasını sağlayacaktır.

POLİS  EĞİTİMLERİ

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi  eğitim faaliyeti kapsamında “Polis Eğitimi” materyali ve sunumları hazırlanmış olup bu eğitimler İçişleri Bakanlığı Emniye Genel Müdürlüğü’nün 506 personelinin katılımıyla Ocak-Mart 2016 tarihleri arasında 5’er günlük eğitimci eğitimleri olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitime emniyet müdürü, emniyet amiri, aile içi şiddet büro amirleri, komiser yardımcısı ve polis memurlarından gibi farklı görevlerdeki personel katılım sağlamıştır.

Eğitim Programı içerisinde ; Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Şiddete Maruz Kalan Kadınla Görüşme, Eğitimci Rehberi, Eğitim Yöntem ve Teknikleri, Eğitimi Kolaylaştıran Teknikler, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, İş Akışı ve Vaka Çalışması konu başlıkları yer almaktadır.  

Söz konusu eğitimleri almış eğiticiler kendi kurumlarında bu eğitimlerle yeni eğiticiler yetiştirerek  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” konularında eğitim almış sürekli bir eğitici kadrosunun oluşturulmasını sağlayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI EĞİTİMLERİ

Adalet Bakanlığı personeline yönelik eğitimleri aile mahkemesi uzmanları ve yazı işleri müdürleri olmak üzere iki farklı gruba yönelik olarak Ocak-Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Adli tıp uzmanları ve hakim-savcı eğitimlerinin Ekim 2016 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Proje kapsamında 125 yazı işleri müdürü ve 147 aile mahkemesi uzmanı eğitici eğitimi almıştır. Bu eğitimler ; Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Şiddete Maruz Kalan Kadınla Görüşme, Eğitimci Rehberi, Eğitim Yöntem ve Teknikleri, Eğitimi Kolaylaştıran Teknikler, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, İş Akışı ve Vaka Çalışması, Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlar ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri,  Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar, Görüşme Teknikleri konu başlıklarını içermektedir.

Söz konusu eğitimleri almış eğiticiler kendi kurumlarında bu eğitimlerle yeni eğiticiler yetiştirerek  “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” konularında eğitim almış sürekli bir eğitici kadrosunun oluşturulmasını sağlayacaktır.

AİLE VE SOSYAL  POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ EĞİTİMLERİ

Bakanlığımız personeline yönelik  5 aşamalı 5’er günlük eğitici eğitimi olarak gerçekleştirilmiş olup bu eğitimler ilk kabul birimi, kadın konukevleri, ŞÖNİM ve İl Müdürlüğünde kadın hizmetleri alanında görev alan 124 personele yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitim  konu başlıkları  Travma Eğitici Eğitimi, Tükenmişlik Eğitimi,  Eğitici ve Süpervizyon Eğitimi, Kadının Güçlendirilmesi Eğitici Eğitimi ve Destek Elemanları Eğitici Eğitimi şeklinde olup her bir eğitim birbirinin devamı şeklinde Mart-Haziran 2016 tarihleri arasında toplam 5 haftada tamamlanmıştır.

Söz konusu eğitimleri almış eğiticiler kendi kurumlarında bu eğitimlerle yeni eğiticiler yetiştirerek  alanda hizmetlerin iyileştirilmesine ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” konularında eğitim almış sürekli bir eğitici kadrosunun oluşturulmasını katkı sağlayacaktır.

Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2005 yılı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında, Türkiye’de kadınların toplumsal fırsatlardan erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ve kadının insan haklarının korunması hedeflerine yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi”ni (2006-2008) yürütmüştür.

Proje kapsamında, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programları” düzenlenmiştir. Bu çerçevede,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve programlara yerleştirilmesine yönelik bir eğitim materyali hazırlanmış, bir eğitici havuzu oluşturulmuş ve projenin yürütülmesinde pilot il olarak belirlenen beş ilde (Ankara, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Bursa) kamu görevlilerine, üst düzey yöneticilere, politika uzmanlarına ve politika uygulayıcılarına (toplam 700 kişiye) toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2013 yılları arasında  “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitimlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sunan ve bu hizmetlerden yararlanan kişilerle doğrudan temas halinde olan taşra teşkilatı yöneticilerine verilmesi öngörülmüştür. Eğitimler Genel Müdürlük uzmanları tarafından verilmiştir. 


Bu kapsamda;

  • Mart 2009-Eylül 2010 tarihleri arasında ülke genelinde 81 ile bağlı ilçelerde görev yapmakta olan İlçe Tarım Müdürü ile İlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcısı  (Toplam 1358 kişi)
  • Ekim 2010-Ekim 2012 tarihleri arasında 81 ile bağlı İlçede görev yapmakta olan İlçe Milli Eğitim Müdürleri (Toplam 700 kişi)
  • Kasım-Aralık 2011 tarihlerinde İŞ-KUR merkez veya taşra teşkilatında görev yapan İl Müdürleri, Şube Müdürleri, Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları (Toplam 200 kişi)
  • 2012 Yılı içerisinde Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerimiz ile il ve ilçelerdeki Kadın Konukevi, Toplum Merkezi ve Aile Danışma Merkezinde görevli sosyal çalışma görevlileri (toplam 500 sosyal çalışmacı (psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişimcisi))
  • 2013 yılındaki Eğitim Programlarına İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan “Sosyal Yardım İnceleme Görevlileri” ile Bakanlığımıza bağlı Kadın Konukevi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde görevli personel (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire) katılmıştır.
  • Yürütülen Eğitim Programları içerisinde ilk iki gün “Toplumsal Cinsiyet-Biyolojik Cinsiyet, Türkiye’de Kadın Erkek Eşitsizliğinin Boyutları: Eşitsizlik Göstergeleri, Kadın Erkek Eşitliği Konusunda Ulusal-Uluslararası: Kurumsal ve Yasal Gelişmeler ile Kadın Erkek Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Çalışmalar”a ilişkin bilgilendirmelerde ve görsel materyal sunumlarında bulunulmuş, üçüncü gün ise “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
  • Bu dönemde ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim/mesleki gelişim eğitimleri kapsamında personelimiz tarafından eğitimler verilmiştir.
  • Toplam 3.300 kamu görevlisine ulaşılmıştır.