Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri hakkında Yönetmelik 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girmiştir.