Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu Hakkında Duyuru

23 Şubat 2015Paylaş
a-A+
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (BM KSK), 1946 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) tarafından alınan bir kararla, yine bu Konseyin işlevsel komisyonlarından biri olarak kurulmuştur. Hükümetler arası bir organ olan ve temel amacı kadın-erkek eşitliği ilkesinin uygulanmasını sağlamak olan Komisyon, her yıl Mart ayında 10 günlük bir süre için toplanmaktadır. UN Women tarafından organize edilen toplantılara tüm BM üyesi ülkelerden hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşları katılım sağlamaktadır. Toplantılarda ana tema, gözden geçirme konusu ve öne çıkan konu başlıklarında paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinlikler yapılmaktadır. Öte yandan ana tema çerçevesinde hazırlanan taslak tavsiye kararı üzerinde müzakereler gerçekleştirilmektedir.
Ülkemiz; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) kurulduğu 1990 yılından bu yana oturumlara; bürokratlar, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve uzmanların da yer aldığı resmi bir delegasyonla katılım sağlamaktadır. Bahsi geçen delegasyonlara genel olarak ilgili bakan, bakan yardımcısı, müsteşar ya da genel müdür başkanlık etmektedir.
KSK oturumlarına en iyi şekilde hazırlanan ve aktif katkı sunan ülkemiz, her yıl olduğu gibi bu yılki oturuma da aynı titizlikle hazırlanmaktadır. Söz konusu hazırlıklar kapsamında, Bakanlığımızdan talepte bulunan tüm STK’lara, BM nezdinde akredite olmaları için ayrım yapılmaksızın yardımcı olunmakta ve başvuru yapan STK’lara, gidiş-dönüş masraflarının kendilerince karşılanması şartıyla, resmi heyet listesinde yer verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.