Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Konusunda Yapılacak Araştırmalar ile İlgili Bilgilendirme

17 Mart 2014Paylaş
a-A+
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Konusunda Yapılacak Araştırmalar ile İlgili Bilgilendirme17 Mart 2014                                                  
 
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Konusunda Yapılacak Araştırmalar ile İlgili Bilgilendirme


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM) ve Dünya Bankası tarafından, Türkiye’de kadınların ekonomik fırsatlara erişimini sağlamak ve kadınların daha çok ve iyi koşullarda istihdam olanaklarına erişimini arttırmak için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)’ndan sağlanan hibe kaynakları ile uygulanmakta olan “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması” projesi kapsamında kanıta dayalı politika gelişimine imkân ve bilgi sağlamak için desteklenecek olan araştırmaların seçim süreci tamamlanmıştır.

Desteklenecek araştırmacılar ve konu başlıkları, isim sırasına göre, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
  Baş araştırmacı Konu Doç. Dr. Betül Altuntaş Engelli Bakımı Alanında Kadın İstihdamı, Sosyal Bakım ve   Bakım Emeği Development Analytics Kadınların Görünmeyen Emeği: Ev İçinde Sağlanan Yaşlı ve Çocuk Bakımı   Hizmetlerinin Ekonomik Değeri İnovatif Çözümler Merkezi İstihdam Teşviki (Sigorta Primleri) Uygulamasının Etki   Değerlendirmesi Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İşveren Eğilim ve Beklentileri   Açısından Değerlendirilmesi Doç. Dr. Gülen Özdemir Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların   Bakış Açısı ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması Kadın ve Demokrasi Derneği Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Yükselmelerinin   Önündeki Engeller Doç. Dr. Kezban Çelik Gezici Mevsimlik Tarım İşinde Çalışan Kadınların Çalışma ve Yaşam   Koşullarının İrdelenmesi Prof. Dr. Meral Uysal Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesinde Türkiye’de Mesleki Eğitimin Kadın   Güçlenmesindeki Dönüştürücü Rolü: Mesleki Eğitimin Kadın İstihdamını   Artırmada Etkisi Dr. Nihan Akyelken Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinde İşgücünün Cinsiyete Bağlı   Mekansal Dağılımı ve Ulaşım Örüntüleri: Afyonkarahisar ve Şanlıurfa Örnekleri Prof. Dr. Nurcan Özkaplan AVM’lerde Çalışan Kadın Satış Elemanlarının Çalışma Yaşamları:   Mesleki Algılar ve Kariyer Beklentileri POI Research Çağrı Merkezlerinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşulları Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu Türkiye’de ‘Yeni Kapitalizm’ ve Kadın Emeği Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu Bakım Sektöründe Kayıt-Dışı Kadın Emeğinin Farklı Aktörleri ve Boyutları Yrd. Doç. Dr. Şerif Baldıran Meslek Yüksekokullarında Eğitim Alan Kadınların İş Bulma Olanakları ve   İstihdamlarının Sürekliliği
Konu ve içerik açısından çok sayıda araştırmanın yeterli görülmesi sonucunda destek bütçesinin yaklaşık %50 oranında arttırılması uygun görülmüştür. Bu çerçevede, bu alana ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 450.000 ABD Doları tutarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Araştırmalar sürelerine göre üç sınıfa ayrılmış olup; başarıyla sonuçlandırılan araştırmalar 2015 yılı Eylül ayından itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır.