Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)

Kamu politikalarına temel teşkil edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Ulusal Eylem Planı Taslağı"nın hazırlanması çalışmaları kapsamında girdi olarak kullanılmak üzere 7 kritik alana (eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevre) ilişkin politika dokümanı hazırlanmıştır.

Hazırlanan politika dokümanları, ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan 6 ayrı çalışma grubu içerisinde tartışılarak nihai hale getirilmiştir. Söz konusu dokümanlar ışığında ve ilgili tarafların yazılı önerileri alınarak hazırlanan "Ulusal Eylem Planı" tamamlanmış olup basımı gerçekleştirilmiştir.
 
Ulusal Eylem Planını görmek için tıklayınız.

Click here to see the National Action Plan.

*Düzeltme: Ulusal Eylem Planı sayfa 19 paragraf 3'te yer alan "...8 yaşından büyük..." ifadesi "... 18 yaşından büyük..." olarak düzeltilmiştir.