''Bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum; gelin Türkiye'den yola çıkarak bir vicdan hareketi başlatalım. 'Hiçbir coğrafyada kadınlarımız ağlamasın' diyerek yola çıkalım''
''Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, milletimiz adına demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir''
Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 2 Aralık 2016 Tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü toplantı salonunda Gerçekleştirildi.
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Deneyimler” çalıştayı gerçekleştirildi.
''Kadınların sorunlarını çözmeden, dünyaya ve insanlığa dair hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değildir''
Kadının aile içinde ve toplum hayatında baskıya uğramadığı bir toplum, güçlü toplumdur
Ülkemde kadınların gücünü soracak olursanız, onlar tankların karşısında durarak, bir vatan kurtaracak dirayettedir
''Kadının İlerlemesi Eylem Planı'nın ve güncellenmiş şeklinin kabul edilmiş bulunmasını, konferansımızın önemli ve somut bir başarısı olarak değerlendiriyorum’’
''Müslüman kadınlar arasındaki dayanışma ve işbirliği, İslam dayanışmasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır’’
''Amacımız Kadınların daha da güçlendirilerek, hak ve fırsatlardan erkeklerle eşit ve adil bir şekilde faydalanmasını sağlamak''
56 Ülkenin Kadından Sorumlu Bakanları İstanbul’da Bir Araya Gelecek
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine İlişkin İşleyiş ve Uygulama Çalıştayı gerçekleştirildi.
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında, İstanbul Muhtarları Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Toplantısı 12 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi.
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında,Erzurum Muhtarlarına kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme toplantısı 11 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi.
Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Kadın Danışma Merkezleri Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi

DUYURULAR